GESCHIEDENIS

De geschiedenis van de kersttocht Berkel, Enschot, Udenhout en Biezenmortel

De kersttocht is geboren in het jaar 2000 toen de eerste gesprekken plaatsvonden over een eventuele fusie van de parochies Berkel, Enschot en Udenhout. De kerkbesturen bespraken destijds of het mogelijk was om iets gezamenlijk te doen. De kersttocht was het resultaat daarvan: een tocht georganiseerd door deelnemers uit de drie parochies en die om de beurt plaatsvindt in één van die parochies. In 2001 was de eerste tocht in Berkel. Toen in 2012 bleek dat ook de parochie van Biezenmortel bij de gefuseerde parochie Johannes XXIII zou komen, had pater Sjef van Biezenmortel het idee om aan te sluiten bij de kersttocht. Zo werd het evenement in 2016 voor het eerst in Biezenmortel georganiseerd. De tocht heeft afgelopen jaren zo’n 2000 tot 3000 bezoekers getrokken.

Opzet kersttocht

De kersttocht bestaat uit een route van circa 1,5 kilometer. Bezoekers starten de tocht tussen 17.00 en 18.30 uur bij de kerk van het dorp waar de tocht wordt gehouden. Ze kunnen genieten van de muziek van koren, orkesten en andere bijzondere (muzikale) uitingen in kerstsfeer. Men kan zich opwarmen bij een kampvuur en wat eten en drinken. Iedereen loopt in eigen tempo en bepaalt zelf hoelang ze blijven staan bij de 15 à 20 optredens. De kersttocht is uiteraard gratis te bezoeken.

De kersttocht vindt plaats op de zaterdag een week voor Eerste Kerstdag. 

Stuurgroep en vrijwilligers

De stuurgroep bestaat uit 9 personen uit de 4 kerkdorpen. Deze stuurgroep zorgt voor de organisatie van de kersttocht. Het succes van de kersttocht is niet alleen te danken aan de stuurgroep, maar ook aan de hulp en bijdrage van de 40 vrijwilligers die de kersttocht mee opbouwen en natuurlijk door alle deelnemers. Alle orkesten, koren en andere deelnemers doen dit belangeloos. Om de kosten te dragen is naast een collectebus voor contante donaties, ook een QR-code beschikbaar om een digitale bijdrage te geven.